Studier och funktionshinder

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna och det gäller även den som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Till exempel kan man få anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråks- eller skrivtolksstöd, extra lärarstöd, kurslitteraturen som talböcker, att få skriva tentamen i enskilt rum samt få längre tid vid tentamen.

Kontaktperson för dessa frågor på Statistiska institutionen är Davoud Emamjomeh (studievägledare).

Uppsala universitets samordnare för studenter med funktionshinder är Birgitta Hydén, Studerandebyrån, tel 018-471 18 77, e-post samordnare@uadm.uu.se