Karta

Statistiska institutionen är belägen i ekonomikum och är markerad med ett S i kartan nedan. För kartor över andra campusområden, se följande länk.

Karta Ekonomikum