Fakultetens studiebevakare

På Samhällsvetenskapliga fakulteten jobbar två studiebevakare på uppdrag av Uppsala studentkår. De fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och fakulteten. De arbetar med att förbättra studenternas situation; de bevakar utbildningen och utbildningsmiljön, representerar studenterna i fakultetsnämnden, hjälper enskilda studenter, rekryterar och utbildar studenter till institutionsstyrelser och jämställdhetsgrupper.

Har du en åsikt du vill framföra? Har du problem med något som rör din utbildning eller studiesituation? Vill du engagera dig för studenterna på din institution eller program? Då ska du kontakta studiebevakarna. De finns på Ekonomikum, mitt emot receptionen, rum A224. Du kan gärna komma förbi och ställa frågor eller informera oss om något som händer! Du kan mejla på Studiebev1.sam@us.uu.se och Studiebev2.sam@us.uu.se eller ringa på 018-471 69 89.

I institutionens styrelse sitter också studentrepresentanter som arbetar för studenternas bästa på institutionen.