Nedlagda kurser

Beslut har fattats om att ett flertal av institutionens äldre kurser ska läggas ned. Med anledning av detta kommer tre uppsamlingsprov att erbjudas, på kurserna som finns i filen nedan. Anmälan till dessa är obligatorisk och ska göras via e-post under perioderna som anges nedan. Observera den tidiga anmälningstiden till uppsamlingstillfällena.

Datum för dessa uppsamlingsprov är ej klara men de planeras att ges vid följande tillfällen (om ej annat anges i den bifogade filen):

Nedlagda kurser

  • En lördag i augusti 2018.
    Obligatorisk anmälan till info@im.uu.se under perioden 180501-180601
  • En lördag i februari 2019.
    Obligatorisk anmälan till info@im.uu.se under perioden 181101-181201
  • En lördag i augusti 2019.
    Obligatorisk anmälan till info@im.uu.se under perioden 190401-190501